Kungens kurva

Kungens kurva

Zengun AB

Segmentet, Kungens kurva.

2017

 

Leverantör av smide till projektet Segmentet i Kungens kurva. Smidesarbetena bestod bland annat av trappschakt, fasadsmide, hisschakt, entresol, utrymningstrappor, invändiga trappor och räcken samt stommar till nya entrén.

 

Årtal

Beställare

2017

Zengun AB

Smidesbyggarna - ett tryggt val

Det är med stolthet vi kan säga att mer än 80 procent av våra kunder återkommer till oss. Ett bättre betyg än så kan vi inte få.