Strategi

Välutbildade personal och ett väl fungerande kvalitets- och miljöarbete är våra viktigaste framgångsfaktorer.
  • Vi ska sträva efter att uppdatera och vidareutveckla vårt kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat mot MVR-FR 2000. 
  • Vi kommer under de närmaste fem åren att fortsätta investera i tillbyggnad och nya maskiner.
  • Vi ska utveckla och effektivisera hanteringen av arbetsorder och tidsrapportering.
  • Vidareutbildning av samtliga medarbetare är och har alltid varit en prioriterad verksamhet i vårt företag. Utbildningen sker dels inom verksamheten och genom externa leverantörer.


 
Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB