Rökgaskupol - PUB

- Februari 2009
Uppdragsgivare: Atrium Fastigheter
     
hidden_image
Tillverkning och montering av Rökgaskupol samt stomsmide i gallerian PUB, Stockholm.

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB