Stommar och räcken till balkonger

- Vår 12
Uppdragsgivare: Morneon Bygg AB
hidden_image
Tillverkning och montering av 14 st stålstommar till balkonger samt 55 m balkongräcken.

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB