Vindeltrappa

- November 10
Uppdragsgivare: Båge Bygg AB
hidden_image
Förlängning av vindeltrapp och räcken ytterligare en våning vid byggnad av bostadsrätter i vindsvåning.

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB