Stockholms Centralstation

- Vinter 12
Uppdragsgivare: Jernhusen
hidden_image
Tillverkning och montering av stålstomme på 70 ton stål samt 1600kvm TRP plåt för anpassning av Stockholms centralstation till ett 50-tal nya butiker och citybanan mm.

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB