Koncernen

Smidesbyggarna AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. Smidesbyggarna har tre systerbolag – ML Smide Verkstads AB och Stockholms Konst- och Byggnadssmide (SKBS).

Samtliga bolag tillverkar och monterar stålkonstruktioner av alla storlekar. Men en viss specialisering skiljer företagen åt:
  • Smidesbyggarna åtar sig alla former av stålstommar, avväxlingar, skärmtak, trappor och liknande konstruktioner. Vi utför även industri- och fastighetsservice.
  • Byggnadssmide är specialinriktade på restaurering av konstverk, rostfria arbeten samt inredningssmide. 
  • ML Smide är erfarna inom större konstruktioner såsom broar, tunnlar, väg- och spårvägsprojekt.
  • Libro stålteknik tillverkar alla typer av stålkonstruktioner och erbjuder även formtillverkning.
Detta gör att vi tillsammans har en bredd och erfarenhet utan motstycke
i smidesbranschen. Det ger oss även flexibilitet när det gäller
lokaler, personal, maskiner och kompetens.

Administrativ personal delas mellan företagen i koncernen vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga.

Smidesbyggarna i Länna industriområde är tillsammans med SKBS i Högdalen belägna söder om Stockholm och ML Smide i Upplands Väsby i norr. Den geografiska spridningen gör att vi finns nära kunderna - både i södra och norra Mälardalen.


Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB