Historia

 • 2010 blev koncernen ett bolag större när Libro Stålteknink i Uppsala förvärvades                                                                                                                                                                                
 • 2010 flyttade Smidesbyggarna till nya större lokaler i Länna     industriområde                                                                                    
 • 2007 förvärvades Byggnadssmide AB  till koncernen som nu består av tre bolag inom byggnadssmide.
 • 2005 I september  tog Smidesbyggarnas ägare -Blixtljuset AB- över ML Smide i Upplands Väsby.  I och med förvärvet fick Smidesbyggarna sitt första systerbolag.
 • 2001 Med 130% tillväxt blev Smidesbyggarna utsedda till Årets Gasell* av Dagens Industri.
 • 1985 tog man över Torsell & Bäcklund Smide i Högdalen. Verksamheten från Birkastaden flyttades över och man bytte namn till Smidesbyggarna.
 • 1981 Lennart Ling förvärvade Birkastadens Smide.
Läs mer om koncernen

* Dagens Industri utser sedan år 2000 de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag, visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

En Gasell
 • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
 • har en omsättning som överstiger 10 Mkr
 • har minst tio anställda
 • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
 • har under samma period minst fördubblat sin omsättning
 • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • har sunda finanser

Smidesbyggarna AB     Speditionsvägen 14     142 50 Skogås     Tel: 08-997616     Fax: 08-86 84 89     
Webbdesign och publiceringssystem Design Box AB